13-02-2020 18:00:07

Đề nghị cách chức Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương

Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương Nguyễn Thanh Hải bị đề nghị cách chức về những sai phạm trong tổ chức nhân sự, bị chủ nợ đến cơ quan gây rối đòi nợ.

Ngày 12/2/2020, Bộ Công Thương đã có thông tin về sai phạm của Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường (QLTT). Theo Bộ Công Thương, ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương từ năm 2009 đến năm 2018 nhưng trong thời gian này ông Nguyễn Thanh Hải không thông qua cấp ủy và Ban Lãnh đạo Chi cục về chủ trương và nhân sự khi tuyển dụng lao động; đặc biệt đã không thực hiện đúng quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68.

Ông Nguyễn Thanh Hải tự ý ký vượt so với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao 21 hợp đồng lao động theo Nghị định 68, dẫn đến không bố trí được công việc, bố trí quá nhiều lao động cho một vị trí, không có kinh phí chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động gây nên sự bức xúc của cán bộ, nhân viên trong nội bộ cơ quan được thể hiện bằng đơn thư, phản ánh, kiến nghị; một số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 đã bỏ không đến cơ quan làm việc từ nhiều tháng trước.
 

Các nội dung trên gây ảnh hưởng đến hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Thanh Hải đã vi phạm quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Từ tháng 8/2018, thành lập Cục QLTT tỉnh Hải Dương trực thuộc Tổng Cục QLTT, Bộ Công Thương, với cương vị người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương ông Nguyễn Thanh Hải đã không thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện chấm dứt số hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tự ý ký vượt chỉ tiêu được giao và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

 

 

 

 

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hải thường xuyên không đến cơ quan làm việc gây ra tình trạng trì trệ, tê liệt hoạt động của Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Là người đứng đầu cơ quan, khi có sự thay đổi kế toán trưởng, ông Nguyễn Thanh Hải - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Hải Dương đã không chỉ đạo việc bàn giao chứng từ sổ sách kế toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán gây khó khăn cho công tác quyết toán năm tài chính với các cơ quan có liên quan.

Ông Hải và gia đình đang có khoản vay tại Ngân hàng là khoản vay theo quan hệ dân sự. Do vậy, ông Nguyễn Thanh Hải và Ngân hàng sẽ giải quyết khoản vay theo quy định của Bộ Luật dân sự. Tuy nhiên, việc Ngân hàng làm văn bản gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường và ngày 16/5/2019, cán bộ Ngân hàng đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để giải quyết khoản vay làm này ảnh hưởng đến văn hóa công sở tại đơn vị. Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Hải đã giải quyết xong khoản vay tại Ngân hàng nhưng vẫn còn có một số đối tượng bên ngoài đến cơ quan Cục QLTT tỉnh Hải Dương tìm ông Nguyễn Thanh Hải để đòi nợ, gây rối ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Từ tháng 5/2019, Tổng cục QLTT đã cử các đoàn công tác đi thẩm tra, xác minh sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải. Sau khi có kết quả xác minh vụ việc, Tổng cục QLTT đã có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hải.

Tổng cục QLTT, Bộ Công thương đã thẩm tra, xác minh sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải và làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương. Theo đó đề nghị chấm dứt chức quyền Cục trưởng đối với ông Hải và lựa chọn nhân sự mới thay thế.

Về việc này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có văn bản đồng ý về công tác cán bộ tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, bổ nhiệm lãnh đạo mới thay thế và bố trí công tác cho ông Nguyễn Thanh Hải.

Hiện nay, Tổng cục QLTT tiếp tục nhận được đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hải. Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Thanh Hải yêu cầu người lao động đưa tiền và nhận 100 triệu đồng của người lao động để đưa vào danh sách 46 chỉ tiêu hợp đồng lao động tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương được Tổng cục QLTT phê duyệt.

Đồng thời, ông Hải đưa những trường hợp không đủ tiêu chí theo Công văn số 2743/TCQLTT-TCCB ngày 23/12/2019 của Tổng cục QLTT vào danh sách và hưởng lương năm 2019 như trường hợp của ông Phạm Tuấn Vũ, ông Phạm Thanh Tú và ông Nguyễn Hoài Đức (ký hợp đồng lao động năm 2015, 2016 không đi làm chỉ ghi tên trong danh sách).

Tổng cục QLTT đã ra Quyết định số 173/QĐ-TCQLTT ngày 5/2/2020 thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo để tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Sau khi có kết quả xác minh, Tổng cục QLTT sẽ có văn bản báo cáo Bộ Công Thương.

Với những sai phạm nêu trên của ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng cục QLTT kiến nghị lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Hải, cho thôi Quyền Cục trưởng, bố trí ông Nguyễn Thanh Hải là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công tác tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương và quyết định nhân sự giao Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương thay thế ông Nguyễn Thanh Hải để sớm ổn định hoạt động của Cục.

Lê Kim Liên
VietQ.vn

Tin liên quan