17-06-2022 10:07:16

Tập thể UBND TP xem xét kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 của TP

Sáng 16/6, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6/2022 của UBND TP để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.


             Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp

Dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng; các Ủy viên UBND TP; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.
 
Tại phiên họp, tập thể UBND TP đã xem xét, thảo luận về Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 của TP (đến ngày 9/6/2022), giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp TP.
 
Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng thảo luận về Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH 14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội; Báo cáo tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội.
 
Tập thể UBND TP Hà Nội cũng cho ý kiến, thông qua Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong ĩnh vực xây dựng tại nội thành TP Hà Nội; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội, năm học 2022-2023.

Huy Kiên
Nguồn: hanoi.gov.vn

Tin liên quan