09-01-2023 09:45:26

Quận ủy Ba Đình triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

Sáng 5/1, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị
 
Năm 2022, mặc dù triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với truyền thống đoàn kết, tinh thần đồng hành, quyết tâm chính trị cao nhất, sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình, công tác xây dựng Đảng của quận được triển khai hiệu quả. Quận ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của Thành phố và phương châm công tác của quận; Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết mới ban hành của Trung ương, Thành phố, các văn bản cụ thể hóa của quận đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, bầu cử tổ trưởng tổ dân phố.
 
Cùng với đó, các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của công tác Tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra, Giám sát, Dân vận, Nội chính, Văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Thành ủy và các ban Đảng Thành ủy. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở. 
 
Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát; nhất là lãnh đạo thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tập trung hoàn thành 30 chỉ tiêu và 10 mục tiêu phấn đấu năm 2022 với 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu Thành phố, như: thu ngân sách đạt 151% dự toán, giải ngân vốn đầu tư đạt 335% dự toán Thành phố giao, công tác cải cách hành chính nằm trong tốp 10 Thành phố, công tác giáo dục - đào tạo đứng thứ 3/30 quận, huyện, thị. Đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, không để phát sinh hộ nghèo, hoàn thành mục tiêu không có hộ cận nghèo... Công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến, xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về trật tự và văn minh đô thị. An ninh chính trị được giữ vững và ổn định, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước được bảo vệ an toàn tuyệt đối, đặc biệt không để phát sinh vụ việc phức tạp. Các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và triển khai nhiều mô hình mới, mô hình điểm góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quận ủy khen thưởng
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được, đặc biệt là những đóng góp quan trọng vào 8/10 sự kiện nổi bật của Thủ đô 2022. Nhấn mạnh năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; dự báo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội khu vực và trong nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, thách thức, khó lường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng lợi thế của quận để hoàn thành thắng lợi 30 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và 10 mục tiêu phấn đấu năm 2023.
 
Trong đó, đồng chí đề nghị Quận ủy tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nhất là trong việc tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, xây dựng các vụ văn cụ thể hóa triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố; đảm bảo phù hợp với thực tế của đơn vị qua đó nâng cao kết quả thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 
Cùng với đó, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác quản lý Đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo Nghị quyết số 15 của Thành ủy. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng quyết liệt, khoa học, chủ động, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
 
Đặc biệt, quận cần khai thác tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế là một trong 4 quận trung tâm của thành phố Hà Nội, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và phát triển văn hóa với việc khai thác các lợi thế của 2 tứ trấn, tuyến phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ xã, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Chú trọng tiếp tục thực hiện xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch văn minh”. Nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng 14 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
 
Nhấn mạnh với vị trí đặc biệt quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu đối với quận là phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, không để phát sinh tạo thành điểm nóng trên địa bàn.
 
Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán của dân tộc, đảm bảo an toàn tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết, đặc biệt quan tâm chăm lo cho các hộ  gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người có công. Đồng thời, chủ động chuẩn bị triển khai công tác giao nhận quân năm 2023, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu được giao.
 
Nhân dịp này, 11 Tổ chức cơ sở Đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 43 Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Quận ủy tặng Giấy khen.

PV
Nguồn: hanoi.gov.vn

Tin liên quan