06-11-2019 08:52:26

Tiền Giang: 05 mẫu xăng RON 95-III tại hai doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận về chất lượng

Thông tin từ Quản lý thị trường Tiền Giang cho biết, 05 mẫu xăng RON 95-III được lấy kiểm tra từ 02 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

Vào ngày 03/10/2019, Đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang chủ trì phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang kiểm tra đột xuất và lấy 05 mẫu xăng RON 95-III của 02 Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gửi thử nghiệm chất lượng. Kết quả thử nghiệm: 05 mẫu đều có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cụ thể: tổng hàm lượng kim loại (Fe, Mn) vượt từ 170% - 270% so với mức quy định; số lượng hàng hóa vi phạm hơn 8.000 lít, với tổng giá trị vi phạm hơn 160.000.000 đồng. Vụ việc đang được tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra xăng dầu
 
Hà Linh

Tin liên quan