20-10-2021 10:17:21

Phát động và tổ chức chương trình khảo sát Thương hiệu - Dịch vụ - Sản phẩm yêu thích

Ngày 04/10/2021, Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định tổ chức chương trình khảo sát Thương hiệu, dịch vụ, và sản phẩm yêu thích.

Mục đích chương trình.

1. Khảo sát thị trường, khảo sát khách hàng về độ yêu thích và sự hài lòng với các dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp, theo các giai đoạn khác nhau.
2.  Xác định sự hài lòng, sự yêu thích của thị trường về các thương hiệu, các dịch vụ, sản phẩm khác nhau trên phạm vi cả nước nhằm cung cấp số liệu để các doanh nghiệp có căn cứ và kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu.
3. Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, phản hồi từ thị trường và khách hàng, qua đó đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp.

Biểu tượng chương trình khảo sát
 

Nội dung chương trình

1. Tổ chức khảo sát online tập khách hàng và thị trường, khảo sát mức độ hài lòng, sự yêu thích của thị trường dành cho các thương hiệu, các dịch vụ, và các sản phẩm của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, theo các ngành hàng và lĩnh vực khác nhau.
2. Xác định mức độ đáp ứng và mức độ chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sản phẩm ở các lĩnh vực khác nhau, từ đó có căn cứ để doanh nghiệp có thể cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc chăm sóc khách hàng, phục vụ khách hàng; đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng, và nâng cao uy tín thương hiệu doanh nghiệp.

Phương pháp thực hiện

Hoạt động khảo sát được thực hiện thông qua các bước sau:
1. Đơn vị thực hiện khảo sát qua các phiếu bình chọn online để xin ý kiến bình chọn của khách hàng về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ yêu thích trên cổng thông tin điện tử thuonghieuvadoanhnghiep.vn do Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững quản lý và vận hành, phát động chương trình trên Trang tin điện tử của Hội (chonghanggiavathitruong.vn), Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam (kinhdoanhvabienmau.vn)
* Tiêu chí lựa chọn Thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm đưa vào khảo sát:
- Chiếm thị phần lớn trên thị thường
- Chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã được khẳng định
- Giấy tờ sản phẩm đầy đủ, pháp lý rõ ràng, không vi phạm các quy định pháp luật về quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Tiêu chí người bình chọn sản phẩm, dịch vụ yêu thích
- Là khách hàng trực tiếp sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp
- Ban tổ chức sẽ dùng các thuật toán online để tiếp cận đúng đối tượng của từng lĩnh vực, ngành hàng cụ thể để xin bình chọn sản phẩm yêu thích
2. Khảo sát qua phiếu bình chọn để nắm bắt được mức độ yêu thích, mức độ hài lòng của thị trường và khách hàng đối với các đối tượng được đưa vào khảo sát (doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm).
3. Đánh giá, phân tích, tổng hợp kết quả khảo sát đã tổ chức.
4. Cấp chứng nhận cho các thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm đã tham gia khảo sát.5. Công bố kết quả khảo sát trên các phương tiện truyền thông của Hội (trang tin chonghanggiavathitruong.vn), Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam (kinhdoanhvabienmau.vn), cổng thông tin điện tử của Trung tâm (thuonghieuvadoanhnghiep.vn), các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan hữu quan.

Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững chủ trì tổ chức chương trình, cấp chứng nhận cho các doanh nghiệp tham gia, phối hợp cùng các cơ quan báo chí, cơ quan hữu quan thực hiện khảo sát hiệu quả, đạt mục đích và yêu cầu đề ra.
2. Các khảo sát cần đảm bảo số lượng lượt bình chọn, đánh giá phù hợp yêu cầu, kết quả cần thể hiện công khai, minh bạch.
3. Kết thúc mỗi khảo sát, cần tổ chức công bố kết quả, báo cáo kết quả về Lãnh đạo Hội theo quy định.
4. Về thời gian tổ chức chương trình: liên tục tổ chức các khảo sát, trong các lĩnh vực khác nhau
 
Nguồn: Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội

Tin liên quan