19-11-2021 15:55:56

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Phóng viên và Phó Trưởng ban Truyền thông

Sáng ngày 12/11/2021, Trung tâm Truyền thông Truyền hình chống hàng giả bảo vệ thương hiệu đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ cho Ban Phóng viên và Ban Truyền thông.

Theo Quết định số 21/QĐ-VP ký ngày 10/11/2021, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Truyền hình chống hàng giả bảo vệ thương hiệu bổ nhiệm đồng chí Trịnh Đức Long - giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Phóng viên và đồng chí Vũ Văn Binh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Truyền Thông.

Ông Trần Đắc Phong - Chánh văn phòng đọc Quyết định bổ nhiệm chức vụ mới cho ông Trịnh Đức Long
(ngoài cùng bên trái) và ông Vũ Văn Binh (ngoài cùng bên phải)

 
Giám đốc Phạm Văn Tuấn (thứ 4 từ trái sang) cùng các khách mời và cán bộ Trung tâm
 
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phạm Văn Tuấn cho biết việc bổ nhiệm các vị trí mới căn cứ vào điều lệ hoạt động, chức năng quyền hạn của Trung tâm để phát triển xây dựng Trung tâm ngày càng lớn mạnh. Qua đánh giá, các cán bộ được bổ nhiệm đã có kinh nghiệm và nhiều năm hoạt động gắn bó với Trung tâm.
Ông Phạm Văn Tuấn hy vọng ông Trịnh Đức Long và ông Vũ Văn Binh trước cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm, sáng tạo, nhiệt huyết cùng lãnh đạo, cán bộ các Ban xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện tốt công tác tham mưu, kế hoạch cho lãnh đạo Trung tâm, nâng cao hiệu quả tác nghiệp và công tác Truyền thông của Trung tâm trong thời gian tới.

Đón nhận Quyết định bổ nhiệm, Đồng chí Trịnh Đức Long - Phó Trưởng ban Phóng viên và đồng chí Vũ Văn Binh - Phó Trưởng ban Phóng Viên gửi lời cảm ơn các lãnh đạo Hội chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu, cùng các lãnh đạo và đồng nghiệp trong Trung tâm đã tin tưởng, tín nhiệm. Đồng thời các đồng chí cam kết sẽ cùng đồng hành nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, không ngừng đổi mới sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng các tin bài, ấn phẩm, công tác truyền thông để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Trung tâm.

Thùy Linh


 

Tin liên quan